Fasadbeklädnad

ÄLVDALSBYGG & HYVLERI FASADBEKLÄDNAD

Vårt isolertimmer gör det möjligt att byta fasad på ditt hus och få det att se ut som ett timmerhus.

Ett bra och snyggt alternativ om du tänker tilläggsisolera – du sänker energikostnaden och värdet på ditt hus höjs avsevärt. Isolertimmer används även vid nyproduktion på de flesta av våra byggnader.

Kontakta ÄlvdalsBygg & Hyvleri för mer information   >